Blockchain030

Blockchain030

Bij de Blockchain030 labs wordt kennis uitgewisseld en worden experimenten uitgevoerd waarbij de kennis praktisch wordt ingezet. Het gaat hier om kennis op het gebied van blockchain technologie. Vaak komen ook andere innovatieve technologieën ter sprake, zoals Internet of Things en Virtual Reality. Vragen over blockchain, hoe het werkt, wat kun je er mee, maar ook over praktische toepasbaarheid worden tijdens de labs beantwoord. Hoe dat gebeurt, is afhankelijk van de vraag.

Het lab werkt samen met andere blocklabs, onder andere de communities uit Amsterdam (Blockdam) en Den Haag (Blockbar), het blocklab van de Hogeschool Utrecht en het fieldlab van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Naast de wekelijkse ‘Coworking Monday‘ organiseren we ook avond meetups. Bij deze meetups staat ontmoeting en verbinding rondom de kennisuitwisseling centraal.

Meetup.com
Meetup

Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG

Greep uit de spin-offs

Naar aanleiding van sessies met bedrijven over duurzame supply chain oplossingen werkt een team aan een softwareplatform dat bedrijven in staat stelt herkomstinformatie van hun producten van de producenten in de supply chain te krijgen in ruil voor betaling.

Bij de ‘Hacking Health’ Hackathon in het UMCU heeft een breed team van blockchain030-community leden teams geassisteerd bij het inzetten van blockchain in hun hackathon oplossing. Naar aanleiding hiervan is een blockchain oplossing uitgewerkt waarmee de kosten van het administratieve proces voor de verstrekking van duurzame medicijnen sterk kunnen worden verlaagd.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn.

Blockchain030 werkt samen met het field lab bij het UMCU. Via deze verbinding wordt in het lab nagedacht over methodes om blockchaintechnologie in te zetten voor de gezondheidszorg. Met blockchain zou bijvoorbeeld de uitwisseling van data makkelijker gemaakt kunnen worden.

SDG 9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Bij blockchain030 werken we aan innovatie in de informatietechnologie.

Blockchain technologie maakt het mogelijk om bestaande processen en infrastructuur efficiënter te maken. De transparantie van blockchain draagt bij aan het helder maken van de relatie tussen betaling en werk en dus ook van het kunnen ‘opsporen’ van uitbuiting. Verder stelt blockchain via het peer-to-peer karakter gebruikers in staat om vraag en aanbod van diensten en goederen direct bijeen te brengen zonder dat hier ingewikkelde coördinatie mechanismes die bepaalde partijen ‘voortrekken’ nodig zijn. Dit vermindert de frictie in de economie aanzienlijk en draagt hierdoor bij aan economische groei. Daarnaast draagt blockchain technologie bij aan economische inclusiviteit.

SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Blockchain gaat alleen werken door het bouwen van een ecosysteem, oftewel partnerships om gezamenlijke doelen te behalen. Kennis delen en partijen bij elkaar brengen is wat we doen bij blockchain030.

Ontmoet, like, volg Blockchain030