Challenges

Maatschappelijke vraagstukken vragen om co-creatie. Tijdens een challenge vraag je de markt om hulp en werk je samen met verschillende partijen aan een oplossing voor jouw maatschappelijk vraagstuk. Dit is een proces van organiseren, continu leren en verbeteren.

Challenges worden op maat gemaakt en de resultaten zijn afhankelijk van het vraagstuk. Concrete resultaten omvatten ondernemende oplossingen in de vorm van gevalideerde bedrijfsconcepten, impactplannen, coalities van relevante partners en teams om deze oplossingen verder uit te rollen. Daarnaast zorgt het proces voor interessante en nieuwe verbanden tussen verschillende soorten organisaties. Het doel is om sociale impact te realiseren, nieuwe partnerschappen aan te gaan en te innoveren. Afhankelijk van het vraagstuk, kan het resultaat ook een duurzaam verdienmodel en inzicht in de impact voor de samenleving omvatten.