Impact Sprint

Impact Sprint

Een Impact Sprint helpt organisaties de eerste stappen naar maatschappelijke impact te zetten. Met hulp van ervaren sociaal ondernemers en innovators identificeren we kansen en realiseren we de eerste resultaten. We gaan van ‘daar willen we iets mee’ of ‘daar moeten we iets mee’ naar echt iets doen.

Impact Sprint is een product van Rent a War Room® in samenwerking met Social Impact Factory Utrecht. 

1. Get Real

Als aftrap laten we ons inspireren door een ervaren sociaal ondernemer, een expert op het gebied dat jullie willen onderzoeken. We maken helder wat er nu speelt in de wereld en hoe dat onze organisatie raakt. We onderzoeken de wensen van alle aanwezigen en formuleren een gemeenschappelijk ambitie.

Impact Sprint
Impact sprint

2. Get a Grip

Op basis van ons nieuwe begrip en onze ambitie onderzoeken we onze mogelijkheden: Waar zitten de grootste kansen? Waar hebben we al tractie of vinden we het laaghangende fruit? Wat behoeft een grotere investering, wat moeten we bewust gaan managen en agenderen? We formuleren concrete richtingen en bepalen per richting wat daar nodig is.

3. Get Going

We geven verder invulling aan de gekozen richtingen. Hoe maken we een begin? Wat is het kleinst mogelijke dat we over een week al in de wereld kunnen zetten? Wat is daarvoor nodig? We eindigen de sessie met de eerste prototypes. Die helpen om de plannen na Impact Sprint door te vertellen en door te zetten.

Impact Sprint

Concreet resultaat

Aan het eind van de impact sprint heb je de eerste stappen gezet en tastbaar gemaakt. Met concrete resultaten en nieuwe inzichten kun je verder op jouw weg naar maatschappelijke impact. Je krijgt van ons advies over hoe je de daadwerkelijke impact zo groot mogelijk kunt maken.

Praktische details

  • Een impact sprint bestaat uit 3 sessies van 1 dagdeel.
  • Het aantal deelnemers is een groep van 4-12 diverse belanghebbenden.
  • De bijeenkomsten worden gefaciliteerd door de creativiteit- en innovatie experts van Rent a War Room en vinden plaats in de Social Impact Factory.