Social Impact Factory Utrecht Magazine

Alle Artikelen

Global Goal 17: Samenwerken
Het behalen van de SDGs in 2030 en succesvolle duurzame ontwikkeling vereist partnerschap tussen regeringen, bedrijven, burgers en organisaties.
Global Goal 16: Vrede en Veiligheid
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen, want vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar.
Global Goal 15: Leven op het land
Er wordt actie ondernomen om de bossen te beheren en de verwoestijning aan te vechten. In 2020 moet ontbossing zijn gestopt en moet bebossing toenemen.
Global Goal 14: Leven in het water
Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen. Ze bedekken drie kwart van het aardoppervlak. Ons drinkwater, het weer, het klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen is afhankelijk van de zee.
Global Goal 13: Klimaatverandering aanpakken
Klimaatverandering en de opwarming van de aarde heeft grote invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd. In de toekomst zal dat alleen maar toenemen.
Global Goal 12: Duurzame productie en consumptie
Global Goal 12 richt zich op duurzame productie en consumptie. Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Selectie Next Level 2019 bekend!
De nieuwe editie van Next Level Next level is weer van start en de selectie is bekend! Benieuwd naar de ondernemers? Lees dan snel verder. Next Level, het access to finance programma van Social Enterprise NL, gaat in mei weer van start met een groep van...
Global Goal 10: Gelijke kansen voor iedereen
Gelijke kansen voor iedereen, alle mensen moeten betrokken worden bij de sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij. Het terugdringen van ongelijkheid in en tussen landen.
Global Goal 11: Leefbare, duurzame steden
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Dat is waar global goal 11 voor staat.  Duurzame groei is de grootste uitdaging van steden van de toekomst. Ook al bedekken alle steden slechts drie procent van al het landoppervlakte, toch zijn ze goed...
Global Goal 9: Veerkrachtige infrastructuur
Doel 9 gaat over het bouwen van veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en het stimuleren van innovatie.