Ontmoet De SIF Friends: Stichting Life Goals

“Stichting Life Goals helpt kwetsbare mensen in onze samenleving om via sport weer mee te doen. We waren dakloos en zochten een centrale locatie in Nederland om met ons team te werken. De Social Impact Factory Utrecht is naast dat het centraal is ook bruisend en inspirerend door de andere ondernemers die ook op een bewuste manier ondernemen. We gaan binnenkort zitten met dames van GeluksBV om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen omdat onze doelgroep en methodes veel raakvlakken hebben. Tijdens de lunch is het ook interessant om in contact te komen met personen die hier aanwezig zijn, dat zouden we eigenlijk nog meer moeten doen want er zijn leuke gesprekken uit ontstaan. “

Wat is de impact die jullie maken?
Stichting Life Goals helpt kwetsbare mensen in onze samenleving om via sport weer mee te doen. Wij richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Dak- en thuislozen, vluchtelingen, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen. De impact die we maken meten wij via een monitor op een kwalitatieve en kwantitatieve manier. Kwantitatief data meet het aantal deelnemers. Wij hebben afgelopen jaren ruim 4500 mensen uit de doelgroep bereikt en we hebben meer dan 24 lokale programma’s geactiveerd waarbij de emotionele stabiliteit van de deelnemers met gemiddeld 22% is toegenomen. Iemand die een jaar lang verslaaf is geweest heeft moeite om uit die vaste wereld te komen. Door middel van sport komen ze weer met mensen in contact en gaan er ook fysiek op vooruit. De sportcoach zorgt dat dit in een positieve veilige omgeving gebeurt. Het is mooi om te zien dat iemand die zo vastgelopen was weer opbloeit en gemotiveerd raakt en zo zichzelf uit hun oude vaste wereld trekken en weer genieten van het leven. Er zijn ook deelnemers die een sportcoach opleiding bij ons volgen of vrijwilligerswerk doen.

Hoe werken jullie?
Wij werken vanuit opdracht van de gemeenten met het doel om sport in het sociale domein te realiseren. Bij alles wat we doen gebruiken we bestaande infrastructuur en regelingen en wij werken veel samen met sportservicebureaus, sociale wijkteams, zorginstellingen en sportverenigingen. We verbinden die partijen, leiden coaches op en monitoren de activiteiten. De methodiek is gebaseerd op praktijkervaringen en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Daarom hebben wij Wageningen University als een van onze partners.

Waarom zijn jullie bij SIF komen werken?
We waren dakloos en zochten een centrale locatie in Nederland om met ons team gezamenlijk te werken. De Social Impact Factory Utrecht is naast dat het centraal is ook bruisend en inspirerend door de andere ondernemers die ook op een bewuste manier ondernemen. We gaan binnenkort zitten met dames van GeluksBV om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Tijdens de lunch is het ook interessant om in contact te komen met personen die hier aanwezig zijn, dat zouden we eigenlijk meer moeten doen want er zijn leuke gesprekken uit ontstaan.

Esmé van Dijk
esme@sifutrecht.nl