Global Goals Tag

In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, zowel binnen de politiek, de economie en het openbare leven. Ook al is in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben, toch laat de praktijk iets...