SDG Tag

Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen. Ze bedekken drie kwart van het aardoppervlak. Ons drinkwater, het weer, het klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de...

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Dat is waar global goal 11 voor staat.  Duurzame groei is de grootste uitdaging van steden van de toekomst. Ook al bedekken alle steden slechts drie procent van al het landoppervlakte, toch zijn ze goed voor...

Waardig werk en economische groei gaan niet per definitie hand in hand. De groei die ontwikkelingslanden de afgelopen 50 jaar hebben doorgemaakt, hebben geen betere omstandigheden opgeleverd. Toch zullen beide nodig zijn om de uitdagingen van onze tijd effectief aan te kunnen pakken. Bij de term...