Verkiezingen: Hoe zit het met Sociaal ondernemerschap en Duurzaamheid?

In hoeverre zijn Sociaal Ondernemerschap en Duurzaamheid topics voor politieke partijen in de race naar de verkiezingen van volgende week.  We vonden een interessante blog gepubliceerd door onze collega’s van Social Enterprise NL , een heus Kieskompas van Natuur&Milieu en nog een kieswijzer door Duurzaambedrijfsleven.nl en De Groene Zaak en voegden dit samen.

Sociaal ondernemerschap op de agenda Verkiezingen door Social Enterprise NL

Gepubliceerd op 2 februari 2017.

De afgelopen jaren hebben wij samen met ondernemers veel aandacht besteed aan het agenderen van sociaal ondernemerschap op de politieke agenda. En niet zonder resultaat!  Vicepremier Lodewijk Asscher heeft de afgelopen maanden met meer dan 20 ondernemers gesproken over de kansen van sociaal ondernemerschap voor Nederland, Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven(D66) ging op bezoek bij social enterprise Cycloon.
PvdA, CDA, D66 en de ChristenUnie noemen het stimuleren van sociaal ondernemerschap specifiek in hun verkiezingsprogramma. Lees hier de plannen van deze partijen:

PvdA: Eerlijke praktijken in handel en economie
“Een duurzame economie die rekening houdt met mensen, ecologie en sociale waarden komt niet vanzelf tot stand. Wij stellen voor dat bedrijven gaan rapporteren over de beloningsverhoudingen binnen het bedrijf, over eerlijke handel en duurzaamheid in hun productie en over hun sociale en ecologische prestaties. De sociale onderneming wordt als aparte ondernemingsvorm mogelijk gemaakt.” (pagina 26)

D66: Vooroplopen in duurzaam en sociaal ondernemen
“Nederland is een wereldwijde koploper in duurzaam en sociaal ondernemen. D66 is trots op grote en kleine Nederlandse bedrijven die de kansen en noodzaak zien om hun bedrijfsvoering fundamenteel te verduurzamen, verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de wereld om hen heen, zichzelf doelen stellen en hierover transparant rapporteren. D66 wil dat de overheid deze beweging steunt, bijvoorbeeld door samenwerking in duurzame ketens te vereenvoudigen en te stimuleren.” (pagina 47)
CDA: Kansen voor de maatschappelijke onderneming
“In de markt groeit de vraag naar maatschappelijke ondernemingen. Dat zijn ondernemingen die niet in de eerste plaats winst willen maken maar ook een maatschappelijke missie voor ogen hebben. Dit kan gaan om een restaurant voor mensen met een handicap of een coöperatieve supermarkt in een krimpgebied die open wil blijven om de leefbaarheid te behouden. Deze ondernemers zijn pioniers in een eerlijke economie die meer draait om welzijn dan om winst. Wij zijn hun ambassadeur en zetten ons in voor meer ruimte en passende regels.” (pagina 37)

ChristenUnie: Sociaal ondernemerschap

  • Geef sociaal ondernemers grotere kans bij overheidsinkoop. Social return wordt een essentieel onderdeel bij alle inkopen van de hele publieke sector, ook onder de aanbestedingsgrens. Ook bij opdrachten volgens de Best Value Procurement methode wordt social return meegewogen.
  • BVm. Sociale ondernemingen beter onderscheiden door een eigen rechtsvorm voor hen te introduceren: de BVm. Hiermee wordt de sociale onderneming ook als zodanig herkenbaar.
  • Schenkingsvrijstelling voor investeringen in sociale ondernemingen. (pagina 67)

Het Groen Kieskompas van Natuur & Milieu

 

gepubliceerd op 17 februari

Groen Kieskompas helpt om je om in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 je positie in het groene politieke landschap te bepalen. Het is geen stemwijzer die je vertelt op welke partij je moet stemmen, maar het helpt je dus om te kijken hoe jouw mening over allerlei groene thema’s zich verhoudt ten opzichte van de aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen.

Groenkieskompas.nl

Wie naar groenkieskompas.nl gaat, krijgt 30 stellingen voorgelegd over groene thema’s: natuur, klimaat, energie, mobiliteit en landbouw/voedsel. Het Groen Kieskompas wordt ontwikkeld door het onafhankelijke Kieskompas, die werkt volgens wetenschappelijke methoden. Wij lanceren het groene Kieskompas samen met Greenpeace, IVN, Milieudefensie, Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds.

SEE tipt Kieswijzer Duurzame Economie

 

Repost van een  blog van SEE. Gepubliceerd februari 2017.

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Voor duurzame ondernemers zijn deze verkiezingen cruciaal: Tijdens de komende regeerperiode zullen belangrijke beslissingen over de transitie naar een duurzame economie worden genomen. Bijvoorbeeld over het belastingstelsel, de borging van het klimaatakkoord van Parijs en de circulaire economie. Het is deze keer dus extra belangrijk dat duurzame ondernemers stemmen op een partij die het beste past bij hun ambities. Om hen te helpen bij hun stemkeuze, hebben Duurzaambedrijfsleven.nl en De Groene Zaak een kieswijzer gemaakt waarin in één oogopslag te zien is hoe de verschillende partijen scoren op onderwerpen die belangrijk zijn voor de economie.

De verkiezingsprogramma’s zijn beoordeeld aan de hand van de onderwerpen die het belangrijkst zijn voor de transitie naar een duurzame economie. Naast CO2-beprijzing, duurzame belastinghervorming en borging van de afspraken uit Parijs, wegen ook standpunten op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen, innovatie, circulaire economie en implementatie van de VN-duurzaamheidsdoelen mee.

Voor meer informatie Kieswijzer Duurzame Economie, ga naar

http://bit.ly/2j8WwZv

SIF Utrecht
accounts@sifutrecht.nl