Deze zomer 3 debatten van De StadStaat in SIFUtrecht. Wij spraken de mannen achter De StadStaat

Hoe mooi zou het zijn om op een vaste plek in Utrecht in gesprek te gaan over de stad Utrecht, en over allerlei stedelijke vraagstukken? Al langer vroegen Thom Egberts en Ruud Schapenk zich af waarom Utrecht geen permanent debatpodium heeft. Voor de beleving van een volwaardige debatavond moet je eigenlijk naar Amsterdam, of zelfs naar Rotterdam.

Vanuit de stellige overtuiging dat een steeds bruisender Utrecht dit toch echt verdient zijn ze in 2016 gewoon begonnen onder de naam De StadStaat en met veel succes. Deze zomer vinden er 3 debatten van StadStaat plaats in SIFUtrecht.
Reden genoeg voor een nadere kennismaking:

Wij zijn Thom Egberts en Ruud Schapenk en zijn allebei inwoner van de stad Utrecht. We hebben hier respectievelijk geschiedenis en bestuurskunde gestudeerd en zijn blijven plakken. Naast Podium de Stadstaat, werken we bij Zondag met Lubach ( Thom) en bij adviesbureau Twynstra Gudde (Ruud).

We hebben in november 2016 het slotdebat van Nederland Leest georganiseerd. Dat deden we in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht. Het was ontzettend leerzaam om dit te doen en het resulteerde in een mooie avond in de nieuwe bibliotheek op de Neude, waarin onder meer Geerten Waling en Zihni Özdil in debat gingen over de stand van onze democratie.

 

In SIFUtrecht organiseren we drie avonden over drie breuklijnen die we nu in onze samenleving zien ontstaan:
de kloof tussen stad en platteland,
de kloof tussen hoog- en laagopgeleid,
de kloof tussen en jong en oud.
We vragen ons af hoe erg het is dat deze kloven lijken te groeien, en wat we daaraan kunnen doen. En de vraag die we tijdens elk debat stellen: hoe zit dat in Utrecht?

Naast debat en lezingen willen we  deze drie avonden ook een breder cultureel spectrum aanboren en zullen we experimenteren met cabaret en muziek. Dat we deze drie avonden mogen hosten in SIFUtrecht vinden we erg mooi en we kijken erg uit naar de samenwerking op deze geweldige locatie.

Photography:

Ons gedroomde einddoel is een permanente, eigen plek waarin we een aantal avonden per week een avond organiseren over grootstedelijke vraagstukken, al sluiten we niet uit in de toekomst onze blik te verbreden. Onze lijst met ideale sprekers is lang, heel lang. We hopen ze het liefst ooit allemaal te begroeten. Laten we dan maar iemand noemen die er helaas niet meer is: Benjamin Barber. Hij overleed deze week. Barber was een Amerikaanse politicoloog die een steeds prominentere rol voor steden voorzag, en de term ‘burgemeestersparlement’ muntte, een belangrijke bron van inspiratie en erg interessante materie – en we denken dat hij gelijk krijgt.

 

DE CONTEXT: We leven in een tijd waarin het individu de bouwsteen is van onze samenleving. Het resultaat: ongekende vrijheid en onbeperkte ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen. Maar ook: een maatschappij die bestaat uit individuen en losse bouwstenen, zonder zuilen, kerken en verenigingen om ze te verbinden. Een maatschappij die uit gescheiden werelden bestaat en eenheid mist. De gevolgen hiervan tekenen zich langzaam af; langs de breuklijnen van de samenleving ontstaan kloven. En die kloven worden steeds dieper.

Is eenheid nog wel nodig in een snel veranderende wereld als de onze? Of redden we het zelf wel in onze eigen filterbubbel? De uitdaging voor ons is om op zoek te gaan naar het nut van bindmiddelen tussen al die individuele bouwstenen.

In een driedelige serie dalen we af in drie kloven, en gaan we op zoek naar voorwerpen voor een burg. Drie avonden waarin het gesprek gevoerd wordt in meer dan 140 tekens. Een gesprek tussen stad en platteland, tussen jong en oud en tussen wetenschappelijk opgeleid en praktisch geschoold.

 

Een avond in combinatie met een borrel, muziek en/of cabaret. Een gesprek met en over beide zijden van de kloof. Meer lezing en inspiratie dan debat; we kijken naar de verschillen, maar focussen op wat ons bindt.

DE STAD VS. DE REST

INHOUD: Als midden-twintiger zou je wel gek zijn als je niet in de grote stad woont. De stad, daar gebeurt het. Daar weet men wel wat goed is voor de rest van Nederland.

Leidt deze houding, deze stedelijke arrogantie, tot populisme? Donald Trump werd gekozen door voornamelijk de “midwest” en Londen huilt nog na over de Brexit. Echter, ook binnen de steden heerst grote verdeeldheid; de steden in Nederland kleurden groen door GroenLinks en D66, maar hielpen ook DENK de kamer in.

Zijn steden nog wel de leiders of worden het de ‘lijders’? Steden zijn altijd toonaangevend geweest, maar helpen ze zichzelf niet om zeep door hoge huurprijzen, de drukte en verslechterde leefbaarheid?

Moeten we, kortom, nog wel in steden wonen? Of kunnen starters niet beter de stad de rug toekeren? Met moderne communicatiemiddelen en internet is alles immers binnen handbereik en buiten de stad is nog ruimte voor groen en recreatie?

Wat is wijsheid?
Help ons zoeken en kom naar de Social Impact Factory op 8 juni voor een avond ontspanning en inspiratie!

 

SIF Utrecht
accounts@sifutrecht.nl